කඩදාසි රෆියා

 • ලස්සන මෘදු 100% කඩදාසි ද්රව්ය කඩදාසි Raffia

  ලස්සන මෘදු 100% කඩදාසි ද්රව්ය කඩදාසි Raffia

  ප්‍රමාණය: නැමූ විට 5 mm පමණ,දිග හැරෙන විට හෝ අභිරුචිකරණය කළ විට 35mm පමණ වේ

  ද්රව්ය: 100% කඩදාසි

  වර්ණය: ස්වාභාවික ක්‍රාෆ්ට් දුඹුරු, සුදු, කළු හෝ වර්ණ සටහනේ වෙනත් වර්ණ.

  ඇසුරුම් කිරීම: කිලෝග්‍රෑම් 2 ක රෝල්වල ඇසුරුම් කර ඇත, නැතහොත් අභිරුචි කළ පරිදි කුඩා රෝල්වල ඇසුරුම් කර ඇත

 • ෆේස්බුක්
 • linkedin
 • ට්විටර්
 • youtube